Freinetonderwijs

xios.jpg Welkom op deze site over Freinetonderwijs en de werkvormen die binnen het Freinetonderwijs worden gebruikt.

Voor het vak methodeonderwijs in ons laatste jaar van de lerarenopleiding voor het secundair onderwijs kregen we de opdracht een zelfgekozen onderzoeksvraag op te lossen door middel van literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. We hebben gekozen om te onderzoeken welke werkvormen uit het Freinetonderwijs geïntegreerd kunnen worden in het reguliere secundair onderwijs. Om deze vraag te kunnen oplossen hebben we eerst onderzocht welke werkvormen er in het Freinetonderwijs gebruikt worden en welke meerwaarde deze werkvormen bieden.

Het praktijkonderzoek hebben we uitgevoerd in de middenschool in Genk. We hebben verschillende methodeklassen uit de eerste graad secundair onderwijs gedurende twee dagen geobserveerd en hebben een leerkracht kunnen interviewen. Voor het literatuuronderzoek hebben we voornamelijk informatie gezocht op het internet.
Op deze site kan u de voorbereiding, de verwerking en het resultaat vinden van ons onderzoek. Bovendien hebben we een workshop ontwikkeld om onze medestudenten wegwijs te maken in de mogelijkheden om werkvormen uit het Freinetonderwijs te gebruiken in de lessen.
Dit werk is tot stand gekomen bij de samenwerking tussen Joke Aerts, Veerle Driesen, Tugba Keskin en Gwendolyn Vanhemelryck.
theorie.gif
interview.gif
verslag.gif
miermetloepinhetklein.gif
Theorie
Interview
Verslag bezoek
Besluit