De werkvormen van het Freinetonderwijs worden omschreven als: de Freinettechnieken.


Via deze technieken tracht men de jongeren te motiveren door hun een inbreng te geven binnen deze leeromgeving. Dit proberen ze door de leerlingen serieus te nemen binnen deze coöperatieve leef- en werkplaats en hun een stuk verantwoordelijkheid te laten dragen.

Experimenteel zoeken en ontdekken, vaak in samenwerking met anderen, staan centraal.
Klik op de volgende werkvormen om meer uitleg te krijgen: