Informatie

De leerlingen kiezen een eigen geschreven tekst van een leerling. Dat kan een tekst van de schoolkrant, muurkrant, dagboek of vrije tekst zijn. De tekst wordt geprojecteerd en besproken.
De schrijver mag de tekst hardop voorlezen, de bespreking gebeurt in groep.
Er kan in de eerste plaats gevraagd worden naar inhoudelijke zaken, dat kan naar de schrijver zelf gericht zijn. Maar het is voornamelijk de bedoeling om de tekst in groep te verbeteren. Dat gaat over de structuur en de zinsbouw. De leerlingen mogen bedenkingen en nieuwe idee├źn in de groep gooien en er wordt daarna een klassikaal besluit genomen. Het is belangrijk dat de leerlingen beseffen dat de verbeteringen geen fouten aanduiden, maar gewoon een leermoment zijn.
Het is voor de leerlingen motiverender om eigen teksten te ontleden. De nadruk op het theoretische ligt hierdoor niet zo zwaar.

tekstbespreking.JPG

Vaardigheden

Deze werkvorm leert de leerlingen om een kritische houding op te stellen. Ze leren met respect omgaan met kritiek en op een respectvolle manier kritiek te geven. Ook leren de leerlingen samen beslissingen te maken en dat vergroot het groepsgevoel.
De taalvaardigheden staan centraal.


Materialen

Voor deze werkvorm zijn de materialen die noodzakelijk zijn voor de schoolkrant, muurkrant, dagboek of vrije tekst nodig om deze te kunnen bespreken. De tekst wordt geprojecteerd, dus is ook een projector noodzakelijk.