School

Binnen de school hangt er een hele leuke sfeer.
Er is plaats voor werkjes van de leerlingen aan de muren.

foto_3.JPG foto_4.JPG


Leerkrachten en leerlingen

De leerlingen en leerkrachten groeten elkaar op de speelplaats en in de gangen. Dit wijst op een goede sfeer en een duidelijke band tussen de leerlingen en de leerkrachten.
De leerlingen spreken de leerkrachten niet aan met de voornaam zoals in sommige andere methodescholen wel wordt gedaan. De leerlingen en leerkrachten respecteren elkaar. Er wordt duidelijk rekening gehouden met de meningen van de leerlingen.

Leerkrachten onderling

De leerkrachten waren ook erg vriendelijk tegen ons en in het lerarenlokaal heerst er ook een vriendelijke en losse sfeer.

Leerlingen onderling

De sfeer tussen de leerlingen is ook erg goed. Ze helpen elkaar. Als iemand iets niet weet, dan vragen ze het aan een andere leerling en niet aan de leerkracht. Ze zijn ook bezorgd. Als er iets scheelt, praten ze met elkaar…
De methodeklassen worden bewust klein gehouden. Er is een maximum van 13 leerlingen per klas.

In de klas

De leerlingen mogen vrij rondlopen in de klas zolang ze hiermee niemand storen.
In de klas heerst er een losse sfeer. De leerkracht maakt af en toe een grapje en de leerlingen werken vlot mee. Wanneer het over het lesonderwerp gaat, mogen de leerlingen onderling praten. De leerlingen worden ook erg betrokken bij het lesgebeuren. Zo maken ze samen afspraken en bepalen ze samen met de leerkracht welke sancties er nodig zijn bij een overtreding van de afspraken. De leerlingen moeten in principe eerst hun hand opsteken maar deze regel werd niet overal gevolgd. Tijdens de tweede observatiedag heeft de leerkracht wiskunde hier wel een opmerking over gemaakt. Hij vroeg aan de leerlingen welke straf ze hier wilden aan verbinden wanneer deze regel opnieuw gebroken zou worden. Het antwoord was: nablijven of straf schrijven. De leerlingen laten veel werkijver zien, het is duidelijk dat ze erg zelfstandig kunnen werken. Als ze een opdracht krijgen, gaan ze ook meteen aan de slag.