Veranderingen in het onderwijs

Door de nieuwe opvattingen betreffende het onderwijs, zijnde het motiveren van leerlingen en integreren van verschillende vaardigheden, is het gebruik van verschillende werkvormen een aandachtspunt geworden. Het hedendaagse onderwijs probeert nu steeds vaker om nieuwe werkvormen in de lespraktijk te integreren. Coöperatief, actief en zelfstandig werken wordt via verschillende werkvormen vertaald naar lesactiviteiten.

Er zijn al veel leerkrachten binnen het regulier onderwijs die werken met contractwerk of hoekenwerk. Dit wordt vooral gedaan om bepaalde vaardigheden van de leerlingen extra aan te sporen. Ze zullen door het gebruik van deze werkvormen zelfstandiger worden en meer verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Problemen

We zijn er ons erg van bewust dat het niet in alle klassen mogelijk is om regelmatig te werken met deze vooropgestelde werkvormen. Erg grote klassen, lokalen met weinig materiaal, de inspanning die van de leerkracht gevraagd wordt zijn elementen die het moeilijk maken om te variëren in werkvormen en gebruik te maken van de misschien nog onbekende werkvormen uit het Freinetonderwijs.

Voordelen

Met de werkvormen die in het Freinetonderwijs gebruikt worden kan niet alleen de leerstof op een goede en grondige manier gezien worden. De leerlingen leren ook heel wat vaardigheden die ze met andere werkvormen misschien minder goed kunnen bereiken. Bovendien zal de sfeer in de klas waarschijnlijk verbeteren wanneer de leerlingen meer inspraak krijgen en wanneer er meer rekening gehouden wordt met hun ervaringen en ideeën.

De gulden middenweg

Het belangrijkste in een goede lespraktijk blijft volgens ons afwisseling. Leerlingen die steeds lessen zelfstandig moeten doornemen door middel van bijvoorbeeld contractwerk zullen net zo snel afhaken als leerlingen die in een klas zitten waar steeds wordt gedoceerd. De gulden middenweg zoeken tussen de verschillende typen werkvormen en hiermee de verschillende leerstijlen van de leerlingen aansporen is volgens ons de sleutel tot succes. Regelmatig nieuwe werkvormen uitproberen die de leerlingen uitdagen om bepaalde vaardigheden te gebruiken zal de les zeker interessanter maken voor de leerlingen. Ze willen graag het gevoel hebben dat ze belangrijk zijn en dat ze inspraak krijgen in de lessen. Door hoekenwerk, waar de leerlingen eenzelfde leerstof op verschillende manieren kunnen verwerven, kan hierbij bijvoorbeeld helpen.

Een goed gevoel, ook voor de leerkracht

Tot slot willen we nog stellen dat elke leerkracht er natuurlijk zelf voor kan kiezen welke werkvormen er gebruikt worden. Het is namelijk ook heel belangrijk dat de leerkracht zich goed voelt in de les. Pas wanneer de leerkracht vertrouwen heeft in een bepaalde werkvorm kan die tot zijn recht komen. Afwisseling is zeker nodig maar dit betekent zeker niet dat de leerkracht alle werkvormen, die we uit het Freinetonderwijs kennen, klakkeloos moet gaan toepassen. Een werkvorm aanpassen naar eigen smaak en noden van de leerlingen kan zeker helpen tot een goed gevoel van zowel de leerlingen als de leerkracht en zal bijdragen tot het creëren van een goed en leerrijk klasklimaat.