Informatie

De 'muurkrant' is een groot papier, een stuk van het schoolbord of een schrift dat op een vaste plaats ligt. Daar kunnen de leerlingen hun mening over het schoolgebeuren kwijt. Dit kunnen klachten over de leerkracht zijn, felicitaties over een uitstap, nieuwe ideeën voor de speelplaats, … . De leerlingen mogen hun naam erbij zetten, maar dit is niet noodzakelijk. Wel wordt er verwacht dat je, indien je jouw naam niet erbij zet, je mening verduidelijkt door middel van argumenten. Indien je jouw naam erbij plaatst, dan is dit niet noodzakelijk, want dan kan dit ook mondeling gebeuren.
De opmerkingen worden door de school serieus genomen en de leerlingen weten dit. Vaak worden deze opmerkingen ook besproken tijdens de klassenvergadering.

muurkrant.JPG

Vaardigheden voor de leerlingen

De leerlingen leren hier om hun mening te durven geven, dus om aan hun kritische houding te werken en om op deze manier aan persoonlijkheidsontwikkeling te doen. Het is ook erg belangrijk voor de leerlingen dat ze dankzij deze werkvorm meer inspraak krijgen in het volledige schoolgebeuren.


Materiaal

Voor deze werkvorm is een groot papier, een stuk van het schoolbord of een schrift dat op een vaste plaats ligt voldoende.