Informatie

'Levend rekenen' eigenlijk op een realistische manier leren rekenen. Zo zal men het rekenen zoveel mogelijk proberen te koppelen aan de leefwereld van de leerlingen.
De echtheid van het rekenen staat hierbij centraal. Zo zal er met knikkers geteld worden, de maat van schoenen vergeleken worden, percentages van de solden berekend worden, de grootte van de speelplaats berekend worden, de hoogte van een boom leren meten enzovoort.
Via kringgesprekken wordt er een rekenvraag gesteld, bijvoorbeeld de volgende vraag komt op bij de leerlingen: “Wat is de omtrek van de grootste boom van de speelplaats?” De rekenvraag is hier dan eigenlijk: hoe berekenen we de omtrek? Men probeert de leerlingen tot deze vraag te laten komen door groepsoverleg. Daarna kunnen de leerlingen zelf naar methoden zoeken en deze daarna laten uitvoeren.

levend_rekenen.JPG

Vaardigheden

Door middel van deze werkvorm ontwikkelen de leerlingen hun mathematisch denken en worden ze gevoelig voor wiskundige en rekenkundige structuren.
Dankzij deze oefeningen worden de leerlingen gemotiveerd tot experimenteren. Doordat de leerlingen oplossingsstrategieën uitwisselen, kunnen ze tot rekenontdekkingen komen zonder dat de leerkracht dit voor hen moet doen.


Materialen

Voor deze werkvorm is het handig om over een goed gevulde rekenkast met leermiddelen te beschikken.
Deze kan bestaan uit:
• Knikkers
• Weegschalen
• Meetlatten
• Blokjes
• Klokken
• Zandlopers
• Stopwatches
• Meetwielen
• Breukenmateriaal
• …