Informatie

In het Freinetonderwijs worden regelmatig kringgesprekken gevoerd. Dit kan dagelijks of zelfs wekelijks gebeuren. Tijdens deze werkvorm zitten de leerlingen in de vorm van een kring en ontstaat er een gesprek. Soms kiest de leerkracht een thema (bijvoorbeeld iets uit de actualiteit, of bespreking van een les), maar ook de leerlingen kunnen een thema kiezen (bijvoorbeeld praten over problemen, leuke verhalen delen, …).
Tijdens het kringgesprek ligt het management in de handen van iedereen.
De leerkracht kan tijdens het gesprek gespreksleider zijn, maar kan deze rol ook doorgeven aan de leerlingen. Dat laatste is het uiteindelijke doel.

kringgesprek.JPG

Vaardigheden

Tijdens een kringgesprek wordt het verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd en ontwikkelen de leerlingen een kritische houding doordat ze ruimte krijgen om hun eigen mening naar voor te brengen. Daardoor wordt ook aan hun communicatieve vaardigheden gewerkt. De leerlingen leren hun mening te onderbouwen door middel van argumenten en ze werken aan verbale en non-verbale taalcompetenties.


Materiaal

Het lokaal waarin het kringgesprek gevoerd gaat worden, moet groot genoeg zijn om de leerlingen in een kring te laten zitten. De kring kan gevormd worden doordat de banken en stoelen in een kring staan. Het is ook mogelijk om enkel de stoelen in een kring te zetten, zodat er minder plaats nodig is. Het is zelfs mogelijk om het kringgesprek al zittend uit te voeren. Dat laatste kan voornamelijk in de buitenomgeving toegepast worden.

Er kan ook materiaal voorzien worden om als onderwerp van het gesprek te dienen, zoals een krantenartikel, een foto, … . Maar dat is niet noodzakelijk. Het onderwerp kan ook een leuke gebeurtenis of een probleem zijn.

Om het gesprek vlot te laten verlopen, kan er een knuffel, doos, stok, kaartjes, … doorgegeven worden om aan te tonen wie er mag spreken.