Informatie

Wanneer er tijdens een kringgesprek de muurkrant besproken wordt, dan spreken we van een klassenvergadering. De regels van het gesprek worden door de leerlingen zelf gekozen en beargumenteerd waarom deze noodzakelijk zijn.
De muurkrant bestaat uit opmerkingen, felicitaties en vragen van de leerlingen aan de leergroep, de school of een andere omgeving.
Het is de bedoeling om duidelijk te maken dat je niet mag blijven zitten met bepaalde vragen, problemen of felicitaties in je hoofd. Erover praten is vaak al het begin van de oplossing.
Samen met de groep wordt er naar een oplossing gezocht.
Doordat er over emoties gepraat kan worden, krijgen de leerlingen zicht op hun eigen denken en dat van de anderen. Via deze weg kunnen de leerlingen leren om respectvol en verantwoordelijk om te gaan met zichzelf en de anderen.
Dankzij deze werkvorm worden eigen waarden en normen en ook die van anderen duidelijk, zodat daar begrip voor opgebracht kan worden.
Het groepsgevoel en het gevoel van veiligheid binnen de klasgroep zal hierdoor vergroot worden.

klassenvergadering.JPG


Vaardigheden

Uiteraard staan communicatieve vaardigheden hier centraal en de persoonlijkheidsontwikkeling wordt gestimuleerd.


Materialen

De materialen die bij de 'muurkrant' gebruikt zijn geweest, zijn hier voldoende.