Klassenkrant

Informatie

Alle leerlingen van een klas mogen in een klassenkrant schrijven. Dat mag over leuke ervaringen, een emotioneel moment, tips voor andere leerlingen, … zijn. Maar het mogen ook moppen, leuke weetjes, tekeningen, fictieve verhalen enzovoort zijn.
De krant kan digitaal of uitgeprint bezorgd worden en reikt tot aan de ouders, andere leerkrachten, het schoolbestuur en natuurlijk de leerlingen zelf.
Op deze manier krijgen deze personen een actueel beeld over de groep: hun bezigheden, hun interesses, hun visie op school, hun problemen, … .
Via kringgesprekken neemt men samen besluiten over de inhouden en de vormgeving van de schoolkrant. De leerkracht kan dan ook een inbreng hebben, maar dat is niet noodzakelijk. Vaak is het wel nodig om de leerkracht de uiteindelijke versie te laten nalezen om de krant zo foutloos mogelijk te maken.
Via deze werkvorm wordt er niet enkel een band gecreëerd binnen de klasgroep en met de leerkracht, maar ook tussen de school en thuis.

klassenkrant.JPG

Vaardigheden

De klassenkrant creëert een band binnen de klasgroep. De leerlingen moeten samen beslissingen maken, hun mening leren argumenteren en de klassenkrant wordt gebruikt als een communicatiemiddel en informatiemiddel.
De persoonlijkheidsontwikkelingen en de communicatieve vaardigheden worden bij deze werkvorm gestimuleerd.Materiaal

De materialen die bij de 'muurkrant' gebruikt zijn geweest, zijn hier voldoende.