Informatie

Via hoekenwerk kunnen de leerlingen zelfstandig werken, waarbij de opdrachten verdeeld zijn over een aantal vaste hoeken. Op deze hoeken kunnen de leerlingen de opdracht en eventueel extra didactisch materiaal vinden.
Hoekenwerk gaat over één hoofdonderwerp, bijvoorbeeld: de ademhaling bij de mens. Het onderwerp mag tot meerdere vakken behoren, bijvoorbeeld: sport (sport en gezondheid behoort bij biologie, stellingen bij NCzedenleer en de geschiedenis van de sport bij geschiedenis).
Hoekenwerk is een ideale werkvorm om te differentiëren. Zo kan de leerkracht de klas opdelen in drie groepen: een groep die erg snel leerinhouden kent, een middelmatige groep en een groep die extra ondersteuning nodig heeft. Zo kan de leerkracht aan de eerste groep extra opdrachten geven en extra ondersteuning bieden aan de derde groep.

hoekenwerk.JPG

Vaardigheden

De leerlingen leren vooral zelfstandig werken door deze werkvorm. Ook sociale vaardigheden worden verder bijgeschaafd.


Materialen

In de eerste plaats is het voor hoekenwerk noodzakelijk dat de klas ingedeeld is in verschillende hoeken.
Het materiaal van elke hoek is afhankelijk van de opdracht.

De materialen kunnen de volgende zaken zijn:
• Werkbundels
• Stappenplannen
• Uitleg van de opdrachten
• Audiovisueel en digitaal materiaal
• 3-D modellen
• Didactische spelletjes
• Correctiesleutels
• …