Informatie

In een grote map kunnen de leerlingen elke dag gebeurtenissen of gedachten kwijt. Dat kunnen ze doen door middel van illustraties, gedichten, tekeningen, collages, … .
Er is een dagboek voor de volledige klas. Zowel de leerling als de leerkracht kunnen hierin schijven.
Vaak wordt er één keer per week een moment voorzien om het dagboek samen door te lezen en eventueel bepaalde zaken in een kringgesprek te bespreken.

dagboek.JPG

Vaardigheden

Hierdoor leren de leerlingen werken aan het groepsgevoel. Een goede connectie met de leerkracht is belangrijk en de persoonlijkheidsontwikkeling en communicatieve vaardigheden staan hier centraal.Materialen

Voor het dagboek is een grote map, of een aantal blanco papieren die aan elkaar geniet zijn al voldoende.