Informatie

Hierbij is het de bedoeling dat de leerlingen materialen krijgen om een eigen creatief werkje te maken. Er kan een idee gegeven worden aan de leerlingen, bijvoorbeeld: boetseer de mens zoals jij hem voorstelt. Maar de opdracht kan ook nog ruimer zijn, bijvoorbeeld: je krijgt dit uurtje allemaal een halve kilo klei, je mag hiermee boetseren wat je op dit moment bezighoudt.
De opdrachten kunnen van verschillende aard zijn: boetseren, toneel spelen, dansen, voordracht, gedichten en teksten schijven, tekenen, schilderen, … . Het globale idee achter deze werkvorm is om de leerlingen via hun creativiteit hun gedachten en gevoelens te uiten op een unieke manier. Op deze manier worden de uitingsmogelijkheden van de leerlingen vergroot.
Er kan hierna gevraagd worden om hun werkje te motiveren voor de klas, of voor een groep.

untitled.JPG

Vaardigheden

Ongetwijfeld leren de leerlingen hierbij motorische verfijning, verbeteren hun creatieve vaardigheden en eventueel ook communicatieve vaardigheden, wanneer ze moeten verwoorden wat ze gemaakt of uitgebeeld hebben.Materiaal

Voor deze werkvorm kunnen verschillende materialen bruikbaar zijn, maar ook hier zijn materialen niet noodzakelijk.
Voor een kleiopdracht, tekenopdracht of een schilderopdracht zijn er uiteraard materialen nodig. Maar voor een toneelstuk is dat niet noodzakelijk.

Het kan een meerwaarde zijn om verschillende materialen aan te bieden: blanco bladeren, kleurpotloden, verkleedkleren enzovoort, om de leerlingen de volledige opdracht te laten bepalen.