Informatie

Bij 'contractwerk' wordt er aan de individuele leerling een bepaald oefenpakket voor een bepaalde periode gegeven. De opdrachten worden duidelijk geformuleerd in verschillende stappen en het is voor de leerling duidelijk wat er van hem/haar verwacht wordt. De tijd die de leerling krijgt om de oefeningen te doen, is vastgelegd en is realistisch. Wanneer de leerling akkoord gaat met deze voorwaarden ondertekent hij/zij het contract als bewijs.
De leerkracht probeert de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten werken, maar begeleidt indien nodig.
Bij deze werkvorm is er een differentiatie in tijd, maar ook qua niveau: er kunnen ook extra opdrachten (mag - opdrachten) gegeven worden voor de leerlingen die voor de tijd klaar zijn. Ook kan er naar interesse en motivatie gedifferentieerd worden.
De leerlingen verwerven en verwerken de leerstof op een speelse en aantrekkelijke manier, dit kan individueel of per twee zijn. Soms mogen de snelle leerlingen de iets tragere leerlingen helpen.

contractwerk.JPG

Vaardigheden

Er wordt aan de sociale vaardigheden van de leerlingen gewerkt. Soms mogen de snelle leerlingen de tragere leerlingen helpen, zo wordt er gewerkt aan de sociale verantwoordelijkheid.
Belangrijke vaardigheden zijn zelfstandig werken, initiatief nemen, keuzes maken, afspraken naleven, instructies begrijpen, probleemoplossend denken, aan zelfcorrectie doen en activiteiten plannen.


Materialen

Enkele materialen die vaak gebruikt worden zijn:
• Werkbundel met moet- oefeningen en mag- oefeningen
• Tijdsplanning
• Stappenplannen
• Uitleg van de opdrachten
• Correctiesleutels
• Eventueel Audiovisueel en digitaal materiaal
• Eventueel materiaal voor hoekenwerk binnen het contractwerk