Zelfstandig en leergierig

Het is ons opgevallen dat de leerlingen over het algemeen erg zelfstandig en leergierig zijn. Er wordt ook sterk gewerkt aan vaardigheden. Dit gebeurt op een heel losse en bijna onzichtbare manier. De leerlingen leren bij, zonder dat ze zich ervan bewust zijn. Door zelf de onderwerpen en de manier van werken mee te bepalen, worden de leerlingen erg betrokken en dit uit zich ook in hun manier van werken.
Zo gingen de leerlingen van het tweede jaar een project uitwerken i.v.m. planeten. Ze gingen hier een uitstap naar het 'Europlanetarium' in Genk aan verbinden. De leerlingen stelden zelf voor om dit op woensdagnamiddag te doen en één van de leerlingen ging zelf bellen om meer informatie te vragen over het bezoek.
De ouders werden ook ingeschakeld bij het bezoek. Indien het slecht weer zou zijn, gingen zij voor het vervoer zorgen.

Eigen plan trekken

De leerlingen kunnen ook goed hun plan trekken. Als er iets onduidelijk is, klaren ze het zelf uit. Gwendolyn had de leerlingen uitgelegd hoe ze machten konden weergeven op de computer omdat noch de leerlingen noch de leerkracht dit wist. Even later hadden de leerlingen 'subscript' nodig. In plaats van dat opnieuw aan Gwendolyn te vragen zoals waarschijnlijk in een reguliere klas zou gebeuren, hebben de leerlingen het zelf gevonden en uitgelegd aan elkaar.

Coach

De leerkrachten treden meer op als coach van de leerlingen en niet zozeer als leerkracht. Als de leerlingen zelfstandig aan iets moeten werken, betekent dit ook dat ze het alleen moeten doen. De leerkracht zal pas in laatste instantie ingrijpen.
Als de leerlingen iets niet weten, moeten ze het eerst aan de andere leerlingen vragen. Tijdens het werk op de computer in het tweede jaar was er een leerling die heel veel heeft uitgelegd aan de anderen. De leerkracht kwam hierin niet tussen.

Communicatie

Er is erg veel overleg tussen de leerkrachten van de methodeklassen. Er wordt gewerkt met kernleerkrachten. Zo geven sommige leerkrachten vier of meer vakken aan een klas. Dit zorgt ervoor dat de leerkrachten erg nauw betrokken zijn bij de klas en dat ze de klas heel goed leren kennen. Elke week vergaderen de kernleerkrachten ook over de methodeklassen.


Voorbereidingswerk

De leerkrachten gaven aan dat het werken in een methodeklas veel werk met zich meebrengt. Vooral het herschrijven en herwerken van de cursussen neemt veel tijd in beslag. Aan de andere kant krijgen ze er ook veel voldoening van.